news2

Zapraszamy na badania oraz leczenie w Poradniach:

  • Okulistycznej
  • Otorynolaryngologicznej
  • Neurologicznej