Centrum Medycyny Pracy w Lublinie serdecznie zaprasza do współpracy w zakresie:

  • badań profilaktycznych pracowników (wstępnych, okresowych, kontrolnych)
  • badań pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące
  • badań kandydatów na kierowców oraz przedłużania prawa jazdy wszystkich kategorii
  • badań kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych oraz policealnych a także studentów szkół wyższych
  • badań do celów sanitarno – epidemiologicznych (książeczka do celów sanitarno – epidemiologicznych oraz orzeczenie lekarskie)
  • badań do broni (każdy rodzaj broni)
  • badań kwalifikowanych pracowników ochrony mienia i osób fizycznych

Rezerwacja wizyty na konkretną godzinę. Prosimy o przychodzenie 15min przed wyznaczona godziną. Wykonujemy wszystkie niezbędne konsultacje lekarskie oraz psychologiczne, jak i dodatkowe badania diagnostyczne wynikające z przepisów prawa.

Ponadto zapewniamy bezpośredni kontakt z lekarzem medycyny pracy. Pozwoli to Państwu w sposób kompetentny rozwiać wątpliwości związane z zagrożeniami na stanowisku pracy.

„Pracuj bezpiecznie –
zachowaj zdrowie”

Prowadzimy bezpłatne szkolenia obejmujące swoją tematyką m.in. ergonomię pracy przy komputerze, zasady transportu ręcznego. Istnieje możliwość przygotowania odpowiednich szkoleń pod kątem narażeń w zakładzie pracy.

W ramach współpracy oferujemy również wizytacje w zakładach pracy, mające na celu pomoc w ocenie narażeń, doradztwo z zakresu zapobiegania chorobom zawodowym oraz udział w komisjach BHP a także wszelkie niezbędne konsultacje wynikające z potrzeby firmy.

Partnerzy